ดาว 9 ยุค ระบบไซที 4 ก.พ. – 5 มี.ค. 59

ตำแหน่งโหงวอึ้ง ( ดาว 5 ) ประจำปี 2559 ( 4 ก.พ. 59 – 4 ก.พ. 60 ) และเดือนกุมภาพันธ์

อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ( NE ) ถือว่าไม่เป็นมงคลครับ

ให้ระวังการกระทบกระเทือน ทุบ เคาะ เจาะ ตอก กรณีจำเป็นต้องกระทำการให้ใช้ฤกษ์ปลอดภัย และราดน้ำ 5 ขัน ( ถัง ) ก่อนดำเนินการ

และหากตำแหน่งประตูอาคารเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จะทำให้มีอุปสรรค ติดขัด เกิดเหตุ มีเรื่องราว

ให้ราดน้ำ 5 ขัน ( ถัง ) ที่ตำแหน่งดังกล่าวในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ และราดต่อทุกต้นเดือนตลอดปีวอก

หรือท่านสามารถติดสัญลักษณ์กั้วดาว 1 ไว้บริเวณวงกบประตู จะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้ ( สัญลักษณ์กั้วอยู่ในหนังสือปฏิทินฤกษ์มงคลประจำปี สามารถสั่งซื้อเป็นแบบแผ่นสแตนเลสได้ )

ดาว 5 เปรียบเหมือนลูกระเบิด ส่วนดาว 1 เป็นธาตุน้ำ สามารถควบคุมไฟได้ครับ

ฤกษ์สำหรับติดกั้วในช่วงนี้

วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม เวลา 11.30-12.30 น.
วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ เวลา 21.30-22.30 น.
วันพฤหัสที่ 11 กุมภาพันธ์ เวลา 09.30-10.30 น.
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ เวลา 21.30-22.30 น.
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ เวลา 09.30-10.30 น.