ดวง 5 ธาตุประจำเดือนสิงหาคม 2564

📉 เดือนสิงหาคม 2564 “ธาตุไฟหยาง (丙) ภาคีทองหยิน (辛)” ทำให้พลังงานถูกเหนี่ยวรั้งไว้ “หากเป็นธาตุให้คุณก็จะมีเรื่องเสียหาย หรือ สูญหาย”

👥 ภาพรวม #ดวงบุคคล ยังต้องระมัดระวังกันอยู่ครับ โดยเฉพาะดิถีธาตุไฟและน้ำ จะถูกกระทบเรื่องการงาน ผลประโยชน์

。。。。。。

🔎 ภาพรวมดวงชะตาระหว่างวันที่ 7 ส.ค. – 7 ก.ย. 64

🔮 วิธีอ่านดวง จะใช้ “ดิถี 5 ธาตุ” เป็นพื้นฐานทำนายดี-ร้าย (วิชาปฏิกิริยาธาตุ “ลักชิง”)

โดยใช้เกณฑ์นักษัตร “เฮ้ง ชง ผั่ว ไฮ่” และแนวโน้ม “ดวงการเงิน” มาพยากรณ์สนับสนุนหรือบั่นทอนปฏิกิริยาธาตุ

  • Jo@sinsae.com –