ดวง 5 ธาตุประจำเดือนธันวา 62

☯ ภาพรวมปฏิกริยา #ธาตุเดือนจร และ #นักษัตร
ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 62 – 6 มกราคม 63

พร้อมตัวอย่างการอ่านคำ #ทำนายดวงจีน เบื้องต้น

  • Jo@sinsae.com –