ดวง 5 ธาตุประจำปีชวด

💡 โดยทั่วไปจะทำนายดวงจะพิจารณาแต่ปีเกิด แต่แท้จริงแล้วการวิเคราะห์ที่ถูกต้องแม่นยำ จะดูองค์ประกอบทั้ง วัน เดือน ปี เวลาเกิด เรียกว่า “ดวงจีน โป๊ยหยี่ ซี้เถียว” แปดอักษร หรือ สี่หลัก และจะทำนายเหตุการณ์จากธาตุดิถีครับ

🔮 แอพผูกดวงจีนออนไลน์
https://sinsae.com/destiny 🖱

  • Jo@sinsae.com –