ดวงเมือง

📈 สรุป #ดวงเมือง ไตรมาส 4 ปี 64 “ภาพรวมดีขึ้น แต่ยังมีสถานการณ์วุ่นวาย”

🌏 #การทำนายระดับมหภาค (เพื่อให้เห็นภาพในมุมมองใหญ่ชัดเจน) ผมนำข้อมูลมาเทียบสถิติจาก GPD และ Set Index เพราะ “ราคาหุ้นสะท้อนจากทุกสิ่ง” และจะส่งผลแนวโน้มประเทศไทยในอนาคตครับ

🔮 #ทำนายดวงบ้านจากทิศประตู ระหว่างวันที่ 8 ต.ค. – 7 พ.ย. 64

🚪 เบื้องต้นให้ยืนกลาง #บ้าน หรือ #ห้องนอน ถือเข็มทิศหันหน้าไปทางประตู ได้ทิศแล้วให้ดูความหมายในผัง

。。。。。。

🛡 วิธีป้องกันและแก้ไขทิศประตูไม่ดี (ท่านที่ติดกั้วประจำปีแล้วไม่ต้องใช้เพิ่ม)

 1. [N] #เหนือ
 • ดาว 2 ป่วย 💉
 • ประตูทางทิศนี้ให้ระวังอุปสรรค การงานนิ่ง เจ็บป่วย
 • วิธีแก้ไข ติดสัญลักษณ์กั้วดาว 9 (แสงอาทิตย์ไล่ความชื้น)
 1. [SE] #ตะวันออกเฉียงใต้
 • ดาว 5 วิบัติ (ดินอมไฟ) 💥💸
 • ประตูทางทิศนี้ให้ระวังเหตุร้าย มีอุปสรรค ติดขัด
 • หากถูกกระทบซ่อมแซมจะเกิดเรื่องอัปมงคล
 • วิธีแก้ไข
  2.1 ให้ราดน้ำ 5 ถัง (ขัน) ด้านหน้าประตูทุกต้นเดือนหรือต้นสัปดาห์
  2.2 ติดสัญลักษณ์กั้ว (โลหะ) ดาว 1 (น้ำ) หันหน้าสัญลักษณ์รับพลังทางทิศ SE
  2.3 วางอ่างใส่น้ำ จำนวน 5 ใบ
  2.4 กรณีจำเป็นต้องกระทบซ่อมแซม ให้ราดน้ำ 5 ถังและใช้ฤกษ์ปลอดภัย
 1. [SW] #ตะวันตกเฉียงใต้
 • ดาว 3 วิวาทะ 💢
 • ประตูทางทิศนี้จะมีเรื่องวุ่นวาย
 • วิธีแก้ไข
  3.1 บ้านเรือนติดสัญลักษณ์กั้วดาว 4 (ปัญญา)
  3.2 ร้านค้า สำนักงาน ไม่ต้องแก้ไข
 1. [NW] #ตะวันตกเฉียงเหนือ
 • ดาว 7 ขุนโจร 💂‍♂
 • ประตูทางทิศนี้ให้ระวังเรื่องสูญหาย เสียหาย
 • วิธีแก้ไข
  4.1 บ้านเรือนติดกั้วดาว 6
  4.2 ร้านค้า สำนักงานติดกั้วดาว 9 (ยินดี)

。。。。。。

🗓 ฤกษ์ติดหรือยกเลิกแผ่นดาวกำเนิดกั้ว

1⃣ จันทร์ที่ 11 ตุลาคม 64 เวลา 13.30 – 14.30 น.
2⃣ พฤหัสที่ 14 ตุลาคม 64 เวลา 07.30 – 08.30 น.

 • Jo@sinsae.com –