ดวงเมืองไทย

🥊 #ดวงเมืองไทย ปีขาล 65 จะมีปัญหาการเผชิญหน้า แย่งชิง และให้ระวังเหตุร้าย เรื่องเสียหายในช่วงกลางปีครับ

💧 ระหว่าง 4 ก.พ. – 4 มี.ค. ประตูบ้าน ประตูรั้ว ที่อยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ให้หมั่นราดน้ำด้านหน้า 5 ขัน (ถัง) ทุกต้นสัปดาห์ จะช่วยแก้ไขอุปสรรค ติดขัด

สำหรับเดือนนี้ไม่มีฤกษ์ปลอดภัย ท่านที่ติดกั้วตามที่แนะนำไว้ตั้งแต่ต้นมกราคม จะช่วยแก้ปัญหาทิศประตูดีร้ายของเดือนนี้ได้ด้วยครับ 🛡

∙ Jo@sinsae.com ∙