ทำนายดวงบ้านจากทิศประตูระหว่างวันที่ 6 ม.ค. – 4 ก.พ. 62

🚪 เบื้องต้นให้ยืนกลางบ้านหรือกลางห้องนอนถือเข็มทิศหันหน้าไปประตู ได้ทิศแล้วก็ดูความหมายในผังครับ


🛡 วิธีป้องกันและแก้ไขบทบาทดาวไม่ดี

  • [SE] ประตูทางเข้า “ทิศตะวันออกเฉียงใต้” ระวังเจ็บป่วย การงาน การเงินนิ่ง เสียหาย 💉

ให้ติดกั้วดาว 9 หมายถึง พระอาทิตย์มาไล่ความชื้น 🌞

  • [S] ประตูทางเข้า “ทิศใต้” ระวังของสูญหาย เสียหาย 💂‍♂

· ถ้าเป็นบ้านอยู่อาศัย ให้ติดกั้วดาว 6 หมายถึง อำนาจ บารมี ✨

· ถ้าเป็นร้านค้า ติดกั้วดาว 9 หมายถึง ยินดี 🌞

  • [W] ประตูทางเข้า “ทิศตะวันตก” ระวังเหตุวิบัติ มีเหตุติดขัด การงานการเงินนิ่ง เสียหาย 💥

ให้ราดน้ำ 5 ถัง (ขัน) บริเวณหน้าประตู และติดกั้วดาว 1 ควบคุมไฟ 💦

🗓 ฤกษ์ติดและยกเลิกแผ่นดาวกำเนิดกั้ว

  • วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 13.30 – 14.30 น.
  • วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.30 – 08.30 น.

☯ ขอรับดาวกำเนิดกั้ว Line : @sinsae (มี @ นำหน้าด้วยครับ)
http://bit.ly/2N3dcSm


😈 ทิศห้ามกระทบซ่อมแซม ทำพิธี ตั้งย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โต๊ะทำงาน เตียงนอน

  • อสูร (ซาสั่วะ) อยู่ทางทิศเหนือและตะวันออก (315 – 142.5 องศา)
  • แตกสลาย (ส่วยผั่ว) อยู่ทางทิศมะโรงและมะแม (105 – 135 และ 195-225 องศา)
  • เบญจภูติ (โหงวอึ้ง) อยู่ทิศตะวันตก และเหนือ จะเกิดอุปสรรค ติดขัด มีเรื่องราว วิวาท 💥

🛠 หากดำเนินการจะเกิดเหตุทะเลาะ วิวาท หรือวุ่นวาย กรณีจำเป็นให้ใช้ฤกษ์ปลอดภัย

🛰 แอพวัดองศาดาวเทียม
https://sinsae.net/geocompass9stars

📅 แอพฤกษ์ปลอดภัยออนไลน์
https://sinsae.com/safetimingauspice