คำทำนายภาพรวมดวงบ้านเรือน เดือนเมษายน 2560

🚪 คำทำนายภาพรวมดวงบ้านเรือน เดือนเมษายน 2560 ครับ

กรณีที่ประตูทางเข้าอาคารอยู่ในทิศไม่ดี ท่านที่ประสงค์จะติดสัญลักษณ์กั้วแก้ไขประจำเดือนไว้บริเวณวงกบประตู

– ใช้ฤกษ์วันพุธที่ 5 เมษายน เวลา 05.30-06.30 น.
– ยกเลิกวันพฤหัสที่ 4 พฤษภาคม เวลา 19.30-20.30 น.

วิธีแก้ไขประตูในทิศไม่ดีมีดังนี้

(N) ประตูทางเข้าบ้านทาง “ทิศเหนือ” ระวังเจ็บป่วย การงาน การเงินนิ่ง
– ให้ติดกั้วดาว 9 หมายถึง พระอาทิตย์มาไล่ความชื้น และมีเรื่องยินดี

(SE) ประตูทางเข้าบ้านที่อยู่ทาง “ทิศตะวันออกเฉียงใต้” จะเกิดเหตุร้าย ติดขัด อุดตัน
– ให้ราดน้ำ 5 ขัน (ถัง) และติดกั้วดาว 1 ธาตุน้ำใช้ควบคุมไฟ

(SW) ประตูทางเข้าบ้านที่อยู่ทาง “ทิศตะวันตกเฉียงใต้” จะวุ่นวาย วิวาท ถ้าร้านค้าถือเป็นเรื่องดี เพราะมีการเจรจา ต่อรอง
– การแก้ไขสำหรับบ้านอยู่อาศัย ให้ติดกั้วดาว 4 เพื่อให้เกิดปัญญา ถกเถียงด้วยเหตุผล

(NW) ประตูทางเข้าบ้านทาง “ตะวันตกเฉียงเหนือ” จะมีขุนโจร ต้องระวังของสูญหาย เสียหาย
– ถ้าเป็นบ้านอยู่อาศัย ให้ติดกั้วดาว 6 หมายถึง อำนาจ บารมี
– ถ้าเป็นร้านค้า ติดกั้วดาว 9 หมายถึง ยินดี

*** ดาวกำเนิดกั้วเป็นเส้นอิม-เอี๊ยง (ขีดเต็ม-ขีดขาด) มาเรียงต่อกัน เป็นสัญลักษณ์ที่อยู่ในหล่อแก

*** หนังสือปฏิทินฤกษ์มงคลปี 2560 จะมีพิมพ์สัญลักษณ์กั้วไว้ในภาคผนวก สำหรับนำมาตัดใช้งาน สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือซีเอ็ดครับ

ดูประตูบ้านดี-ร้ายในปี 2560
https://goo.gl/0gTwy3

ท่านที่จะติดกั้วของใหม่หรือยกเลิกของเก่า ดูฤกษ์ดำเนินการได้ตามลิงค์นี้
http://sinsae.com/auspicesafety