ดวงบ้าน มกราคม 2561

💫 มาดูดวงบ้านเรือนจากดาว 9 ยุคจร ประจำเดือนมกราคม 60 กันครับ

คำทำนายดูจากทิศของ ประตูบ้าน ประตูรั้ว ประตูห้องทำงาน หรือประตูห้องนอน เป็นต้น

เหตุการณ์ไม่ดีจะเกิดกับสมาชิกในบ้านที่ดวงตก ส่วนเรื่องที่ดีจะช่วยส่งเสริมดวงบุคคลให้ดียิ่งขึ้นครับ

– ประตูที่อยู่ทางทิศเหนือ (N) ให้ระวังเหตุติดขัด เรื่องสูญเสีย หรือเสียหาย

– ประตูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (NE) จะมีเรื่องราว วิวาท วุ่นวาย มีอุปสรรค

– ประตูอยู่ทางทิศตะวันออก (E) ระวังเรื่องเสียหาย สูญหาย แต่จะมีเหตุให้เรื่องดีเกิดขึ้นครับ

– ประตูอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ (SE) จะมีโชคลาภ สมหวัง ประสบความสำเร็จ

– ประตูอยู่ทางทิศใต้ (S) จะโดดเด่นเรื่องความรู้ ความสามารถ ความความสัมพันธ์

– ประตูอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ (SW) เด่นเรื่องอำนาจ วาสนา ความมั่นคง

– ประตูอยู่ทางทิศตะวันตก (W) ระวังปัญหาสุขภาพ การงาน การเงินนิ่ง ไม่ก้าวหน้า แต่จะผ่านพ้นปัญหาไปได้

– ประตูอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (NW) จะเปลี่ยนแปลงไปทางดีขึ้น ราบรื่น