ดวงตกแต่จิตไม่ตก เป็นดวงที่ตกไม่จริง

💡 “ดวงตกแต่จิตไม่ตก เป็นดวงที่ตกไม่จริง”

✨ เป้าหมายของการปรับดวง
เพื่อให้เกิดพลังงานที่ดีอยู่รอบตัวเรา…

เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี
ก็จะมีสติแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น

🧘‍♀ สมาชิกท่านนี้สังเกตได้ชัดเจน
และอธิบายสภาวะได้ถูกต้องมาก

ขออนุญาตนำมาแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานครับ

  • Jo@sinsae.com –