ดวงซำเพ้ง

🌟 ผมเอารูปดวงซำเพ้งมาฝากครับ

ดวงลักษณะนี้มีคู่ธาตุวันเกิดมาก จึงต้องมีธาตุถ่ายเทดิถีมาช่วยปรับดวง จะทำให้ก้าวหน้าและชีวิตราบรื่นขึ้น…

– ซำเพ้งธาตุไฟ ธาตุสำคัญ คือ ดิน (ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พิงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ตะวันตกเฉียงใต้)

– ซำเพ้งธาตุดิน ธาตุสำคัญ คือ ทอง (ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พิงทิศตะวันตก)

– ซำเพ้งธาตุทอง ธาตุสำคัญ คือ น้ำ (ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พิงทิศเหนือ)

– ซำเพ้งธาตุน้ำ ธาตุสำคัญ คือ ไม้ (ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พิงทิศตะวันออก)

– ซำเพ้งธาตุไม้ ธาตุสำคัญ คือ ไฟ (ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พิงทิศใต้)