ซุยกัว

🥇 เผยสูตร! ดาว 9 ยุค “เร่งการเลื่อนตำแหน่ง สอบแข่งขัน” ให้เห็นผลในเวลาไม่นานครับ เทคนิคนี้เรียกว่า “ซุยกัว”

ℹ หลักการภาคีเหอถู

 • 1 ภาคี 6
 • 2 ภาคี 7
 • 3 ภาคี 8
 • 4 ภาคี 9

ℹ หลัการภาคีสิบ

 • 1 ภาคี 9
 • 2 ภาคี 8
 • 3 ภาคี 7
 • 4 ภาคี 6

💡 ขั้นตอนการทำ ( เฉพาะช่วงเวลาที่เลื่อนยศ หรือ แข่งขัน )

 1. วางน้ำ ( เคลื่อนไหว ) ที่ดาวโชคลาภด้านหน้าประตู
 2. วางน้ำ ( เคลื่อนไหว ) ดาวน้ำที่ “ภาคีเหอถู” กับข้อ 1.
 3. วางภูเขา ( นิ่ง ) ตำแหน่งดาวน้ำที่ “ภาคีสิบ” กับข้อ 2.

🌊 วางน้ำ หมายถึง กระตุ้นกระแสเคลื่อนไหว เช่น น้ำพุ น้ำผุด

⛰ วางภูเขา หมายถึง ทำให้นิ่ง เช่น เสาหิน ตู้ใบใหญ่ เป็นต้น


*⃣ ตัวอย่าง ทิศ 180 องศา แอพดาวยุค 9 ออนไลน์ ( ดูฤกษ์ประกอบ )

 1. วางน้ำ ดาว 9 ( สีแดง ) หน้าประตูทิศ N ( ต้องเว้นระยะห่างเดินเข้าออกสะดวก )
 2. วางน้ำ ดาว 4 ( สีแดง ) ทิศ NW
 3. วางภูเขา ดาว 6 ( สีแดง ) ทิศ SE

∙ Jo@sinsae.com ∙