ช่วงเวลานอนหลับ

ช่วงเวลาตีหนึ่งไม่เกินตีสาม ชี่เลือดของเส้นลมปราณตับมีพลังมากที่สุด

หากชี่ตับทำงานเป็นปกติ เซลล์ที่เสื่อมสภาพจะลดลงและดำเนินช้าลง จึงช่วยชะลอความชราอย่างเห็นผล