บทสวด “ชุมนุมเทวดา”

🙏 บทสวด “ชุมนุมเทวดา” มักจะใช้ขึ้นต้นก่อนสวดบทพระคาถาอื่นๆ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเจริญภาวนาครับ

++++++++++++++++++++++++++

📿 ลำดับการสวด

– บทบูชาพระรัตนตรัย (อิมินา)

– บทกราบพระรัตนตรัย (อะระหังสัมมา)

* บทชุมนุมเทวดา (สัคเค) *

– บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า (นะโมตัสสะ)

– บทไตรสรณคมน์ (พุทธังสะระณังคัจฉามิ)

– บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (อิติปิโส)

ฯลฯ