“ชื่อเสีย(ง) ดีขึ้น!!!”

“ชื่อเสีย(ง) ดีขึ้น!!!”

ถ้าเปิดประตูเข้าบ้านมาเจอกับประตูห้องน้ำพอดี ลักษณะนี้ไม่เป็นมงคล ส่งผลต่อชื่อเสีย(ง)

ถ้าไม่สามารถย้ายประตูทางเข้าบ้านใหม่ได้ ก็ควรหาฉากบังตามากั้นขวางไว้ครับ