จำนวนธูปที่ใช้ไหว้เจ้า

🙏 จำนวนธูปที่ใช้ไหว้เจ้า หลายท่านยังสงสัยว่าควรจะจุดกี่ดอกเพื่อความเป็นสิริมงคล ผมได้รวบรวมข้อมูลมาให้แล้วครับ

พระพุทธรูป พระโพธิสัตว์ เทพเจ้าต่างๆ โดยทั่วไปใช้ธูป 3 ดอก

ทีตี่แป่บ้อ หรือ ทีกง (เทพยดาฟ้าดิน) ธูป 2 ดอก (ฟ้า 1 ดอก ดิน 1 ดอก) หรือแบบเต็มชุด 10 ดอก (ฟ้า 5 ดอก ดิน 5 ดอก)

ตี่จู้, แป๊ะกง (พระภูมิ เจ้าที่) จำนวนธูป 5 ดอก (5 ธาตุ ดิน ทอง น้ำ ไม้ ไฟ)

หมึ่งซิ้ง (เทพประตู) ข้างละ 1 ดอก (ด้านซ้ายและขวารวม 2 ดอก ให้ปักด้านซ้ายของประตูก่อนครับ)

ฮ่อเฮียตี๋ (วิญญาณทั่วไป) 10 ดอก (ความหมายคือครบจำนวน)

บรรพบุรุษใช้ธูปตามจำนวน คือ 1 ดอก ต่อ 1 คน