คำคมซินแส – อย่ากลัวเคราะห์กรรม ให้กลัวว่าเราไม่ได้เรียนรู้

“ชะตาชีวิตที่ราบรื่น ขาดอุปสรรค มักไม่ทำให้เราเติบโต…
ดวงที่มีทั้งทุกข์และสุข จะทำให้เราแข็งแกร่งยิ่งขึ้น…”

อย่ากลัวเคราะห์กรรม ให้กลัวว่าเราไม่ได้เรียนรู้ เพื่อที่จะก้าวข้ามมากกว่า…