คาถาเจรจา

📿 เป็นบทสวดสั้นๆ สามารถนำมาเสกน้ำล้างหน้าก่อนออกไปติดต่อพูดคุย 🗣

หรือถ้าใช้ประกอบฤกษ์เจรจา ให้บริกรรมจนเกิดสมาธิแล้วอธิษฐานครับ

🤝 ฤกษ์เจรจาในวันฟ้าอภัย 🌈
http://bit.ly/2JQnUKC 🖱