คาถาอิติปิโสตรึงไตรภพ

📿 #พระพุทธมนต์คาถาอิติปิโสตรึงไตรภพ เหมาะสำหรับเจ้านายที่ต้องการปราบพยศคนหรือสัตว์เลี้ยงที่มีทิฐิมานะกล้าแข็ง ภาวนาเป็นประจำจะเป็นที่เคารพนับถือ และเหมาะสำหรับต้องไปติดต่อหรือเข้าสังคมใหม่ครับ

  • Jo@sinsae.com –