คาถาหัวใจชินบัญชร

📿 #ชินบัญชรเป็นคาถาทรงพลัง บทสวดสรรเสริญถึงพระอรหันต์ 80 องค์ อาราธนาให้สถิตอยู่ในกาย ก่อเป็นกำแพงแก้วคุ้มครอง จึงมีอานิสงค์มาก

ช่วยให้แคล้วคลาด ชนะการแข่งขัน กันอาถรรพ์ต่างๆ ภาวนาเป็นประจำจะเกิดลางสังหรณ์รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าครับ

พระคาถาชินบัญชร ฉบับย่อ
ชิ นะ ปัญ ชะ ระ ปะ ริ ตัง มัง รัก ขะ ตุ สัพ พะ ทา
คำแปล ขอพระชินบัญชรปริตร จงรักษาข้าพเจ้าตลอดกาลทุกเมื่อ

  • Jo@sinsae.com –