คาถาหว่านทราย

📿 คาถานี้สวดทำปีละครั้งหรือเดือนละครั้งก็ได้ครับ

🙏 ถ้าสวดเป็นประจำทำให้เทวดารักษา อยู่เย็นเป็นสุข…

ในขณะที่สวด สามารถนึกถึงตัวเองกำลังหว่านทรายในแต่ละด้าน จากนั้นก็แผ่เมตตาตามปกติ ✨

บางท่านใช้เสกทรายหว่านรอบบ้าน แต่ต้องระวังไม่ให้ถูกศาลเจ้าที่ครับ

++++++++++++++++++++++++++

เคล็ดลับการสวดมนต์ให้ศักดิ์สิทธิ์
https://goo.gl/FEtp2t 🖱

พิธีล้างปรับสภาพ (ติดอสูร) 👺

พิธีล้างปรับสภาพ (ล้างอสูร)