คาถาสืบสร้างทางสวรรค์นิพพาน

📿 สำหรับผู้เริ่มต้นสวด สามารถใช้ฤกษ์สนับสนุนการทำสมาธิภาวนา จะทำให้จิตสงบง่ายยิ่งขึ้นครับ

· จันทร์ที่ 7 พฤษภาคม เวลา 11.30-12.30 น. นั่งหันหน้าไปทางทิศใต้

· พุธที่ 9 พฤษภาคม เวลา 11.30-12.30 น. นั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (ใช้ค้นพบตนเองได้)

· อาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม เวลา 11.30-12.30 น. นั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

· จันทร์ที่ 14 พฤษภาคม เวลา 13.30-14.30 น. นั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันตก

· จันทร์ที่ 14 พฤษภาคม เวลา 21.30-22.30 น. นั่งหันหน้าไปทางทิศเหนือ