คาถาพระพุทธเจ้าเปิดโลก

🔍 เป็นคาถาของโหรครับ โดยส่วนตัวผมจะอารธนาคุณพระรัตนตรัยมาเป็นที่พึ่ง ท่านที่สวดเป็นประจำช่วยทำให้มองเห็นปัญหา และพบเจอทางออกทางสว่าง ✨

คนที่ชอบศาสตร์ด้านพยากรณ์แต่ศึกษาแล้วไม่ค่อยเก็ท! ลองสวดดูนะครับ 😀

  • Jo@sinsae.com –