คาถาป้องกันภัย

ดวงที่ปีชง แนะนำให้สวดคาถาป้องกันภัยก่อนออกเดินทาง หรือสวดทุกเช้าหรือเย็นป้องกันภัยพิบัติต่างๆ

พระสงฆ์ที่ออกเดินธุดงค์ตามป่าเขา ก็นิยมสวดคาถานี้ป้องกันภยันตรายและอำนาจเร้นลับต่างๆ ครับ

++++++++++++++++++++++++++++

“คาถาโพธิบาท”
๑.บูระพารัส๎มิง พระพุทธะคุณัง
บูระพารัส๎มิง พระธัมเมตัง
บูระพารัส๎มิง พระสังฆานัง
ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย
สัพพะทุกข์ สัพพะโศก
สัพพะโรค สัพพะภัย
สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร
วิวัญชัยเย สัพพะธะนัง
สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม
รักขันตุ สุรักขันตุ.

หมายเหตุ เที่ยวต่อไปให้สวดเหมือนข้อหนึ่ง เปลี่ยนเฉพาะคำที่เน้นสีเหลือง

๒.อาคเนย๎รัส๎มิง
๓.ทักษิณรัส๎มิง
๔.หรดีรัส๎มิง
๕.ปัจฉิมรัส๎มิง
๖.พายัพรัส๎มิง
๗.อุดรรัส๎มิง
๘.อีสานรัส๎มิง
๙.อากาศรัส๎มิง
๑๐.ปฐวีรัส๎มิง