คาถาปรับธาตุ

🙏 #คาถาปรับพลังงานชีวิตหรือธาตุขันธ์แปรปรวน หากอ่อนเพลีย ไม่มีแรง มึน หรือ หนักคอบ่าไหล่ ท้องไส้ปั่นป่วน ให้ลองสวดภาวนาเป็นประจำดูครับ

  • ประธานคาถา เป็นพระนามย่อของพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ในภัทรกัปนี้

“นะ” คือ พระพุทธเจ้ากกุสันโธ
“โม” คือ พระพุทธเจ้าโกนาคม
“พุท” คือ พระพุทธเจ้ากัสสะโป
“ธา” คือ พระพุทธเจ้าสมณโคดม
“ยะ” คือ พระศรีอาริยเมตไตร

  • คาถาหัวใจธาตุทั้ง 4

“นะ” คือ ธาตุน้ำ เป็นเมตตามหานิยม
“มะ” คือ ธาตุดิน ช่วยให้คงกระพันชาตรี
“พะ” คือ ธาตุไฟ ช่วยป้องกันภูติ ผี ปีศาจ
“ทะ” คือ ธาตุลม เป็นกำบังแคล้วคลาด ศัตรู

  • คาถาหัวใจกาสลัก เสริมพลังธาตุทั้ง 4

“จะ” เสริมพลังธาตุน้ำ ทำให้เย็นสบาย
“ภะ” เสริมพลังธาตุดิน ทำให้ร่างกายแข็งแรง มีฤทธิ์เดชมะเดชะ
“กะ” เสริมพลังธาตุไฟ ช่วยล้างอาถรรพ์และโรคภัยไข้เจ็บ
“สะ” เสริมพลังธาตุลม เมื่อไฟจะดับลมก็พัด สิ่งร้ายกลายเป็นดี

  • Jo@sinsae.com –