หญิงมีครรภ์ฟังทางนี้! คาถาคลอดลูกง่าย

หญิงมีครรภ์ฟังทางนี้!

ในระบบโหราศาสตร์ของจีนจะแบ่งเวลาออกเป็นช่วงๆ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายเด็ก…

ดังนั้น การกระทบกระเทือน ซ่อมแซมบ้าน เคลื่อนย้ายเตียงหรือของหนัก หากฤกษ์ไม่ถูกต้อง และดวงคุณแม่ผู้ตั้งครรภ์ไม่ดี จะส่งผลต่างๆ ได้ เช่น ทำให้เด็กสุขภาพ ไม่แข็งแรง มีโรคประจำตัว อวัยวะไม่ปกติ พูดไม่ได้ มีปัญหาเกี่ยวกับสมอง การเรียนรู้ เป็นต้นครับ

++++++++++++++++++++++++++++

ผมเอาคาถาคลอดลูกง่ายมาฝาก

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต
นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา
เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ.
(๓ จบ)

(ขณะสวดอังคุลิมาลปริตร ก็ให้ลูบท้องของมารดาที่ตั้งครรภ์)

ข้อห้ามสำหรับสตรีตั้งท้องดูได้ลิงค์นี้ครับ
https://www.sinsae.com/contents/take-care-pregnancy.html