คาถากันไฟ วัฎฎกปริตร

🐦 เมื่อครั้งที่พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นลูกนกคุ่มอยู่ในรัง พ่อแม่ออกไปหาอาหาร วันหนึ่งเกิดไฟป่าลุกลามเกือบถึง ทรงกระทำสัตยาธิษฐานห้ามไฟ 🔥

✨ เมื่อตั้งสัจจาธิษฐานจบ เปลวเพลิงได้เปลี่ยนทิศทางห่างไปถึง 1.24 กิโลเมตร

🙏 ดังนั้น ท่านโบราณจารย์จึงได้อัญเชิญพระปริตรของพญานกคุ่มมาเข้าในพิธีสวดมนต์งานขึ้นบ้านใหม่ เปิดโรงงานต่างๆ ครับ