คอปล้องหอยสังข์

ชายหรือหญิงที่ลำคอมีริ้วคล้ายสวมกำไลคอ โหวงเฮ้งจีนถือว่าเป็นลักษณะของผู้มีบุญครับ เป็นคอรับทรัพย์ สามารถเกิดได้กับผู้ที่ไม่อ้วน

บางท่านอาจจะมาจากตระกูลสูงส่ง มีชื่อเสียงโด่งดัง ✨

แต่หากไม่ได้มาจากครอบครัวที่มีฐานะดี ในบั้นปลายก็จะประสบความสำเร็จ ร่ำรวยได้ 💰

  • Jo@sinsae.com –