ความสูงหลังเนินเต่า

🐢 บ้านบนเนินเต่าแบบไหนนะ? ถึงเป็นมงคล

  1. ตัวอาคารต้อง #ไม่สูงกว่าถนนมากเกินไป โชคลาภจะไม่เข้าบ้าน 💸
  2. ลานหน้าบ้านต้องอยู่ในแนวราบ หากลาดเอียง #เหม่งตึ้ง (หมิงถาง) จะเสียหาย

🏎 รูปตัวอย่างเนินเต่าระยะ 5 เมตร การขับรถเข้าออกจะสะดวก ไม่ชันเกินไป รองรับพลังชี่ได้

หากมีบริเวณกว้างกว่านี้ สามารถปรับระยะความสูงเพิ่มขึ้นได้ตามเหมาะสมครับ ☯

🏞 เหม่งตึ้ง 5 ธาตุ
https://www.facebook.com/sinsae/posts/4778152812225890 🖱

  • Jo@sinsae.com –