ความสูงของแท่นบูชา

🛐 ในทางจิตวิทยา แท่นบูชาเทพเจ้าระดับสวรรค์ที่วางอยู่ต่ำย่อมไม่ก่อให้เกิดความเลื่อมใส ศรัทธา

⛩ ตามวัดหรือศาลเจ้าต่างๆ รูปเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะใหญ่และสูงกว่ามนุษย์

ดังนั้น ความสูงของแท่นบูชาจึงไม่ควรอยู่ต่ำกว่าระดับสายตา 🙏

เคสนี้จำเป็นต้องวางพระพิฆเนศแก้ลาภวิบัติด้านหน้า จึงแนะนำให้ใช้แผ่นไม้วางปิดด้านบน แก้เรื่องมิเตอร์และโคมไฟด้วยครับ