ความสั้นหรือยาวของบทสวดมนต์

📿 ความสั้นหรือยาวของบทสวดมนต์

ไม่ใช่ตัวกำหนดปริมาณของบุญ…

แต่ขึ้นอยู่กับจิตใจเป็นสำคัญ

ถ้าสงบนิ่ง มีศรัทธา ก็จะมีอานิสงส์ใหญ่


สมเด็จพุฒาจารณ์ (โต) พรหมรังสี

เมื่อครั้งที่ออกธุดงค์ในป่าดงพญาไฟใกล้ชายแดนเขมร

สมัยนั้นเต็มไปด้วยสัตว์ร้าย ภูติผีวิญญาณ

และชาวบ้านที่ชอบเล่นคุณไสยอาคม

สมเด็จโตฯ บอกว่า ตอนนั้นท่านยังไม่ได้เรียนคาถาอาคมใดๆ

มีแต่คำบริกรรมสั้นๆ ก่อนนอนทุกคืน คือ

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ความหมายคือ ขอยึดมั่นพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นที่พึ่ง

ซึ่งหลายปีที่อยู่ในป่าแห่งนั้น

ท่านสามารถอยู่รอดปลอดภัยอย่างสงบ

และมาทราบภายหลังว่า มีชาวบ้านอาคมแก่กล้า

พยายามส่งคุณไสยมาทำร้ายอยู่ตลอด

แต่ก็ไม่สามารถทำอันตรายท่านได้

  • Jo@sinsae.com –