ความสว่างของบ้าน

❓ บ้านที่มีความสว่างสมดุลสังเกตจากอะไร

💬 จำนวนประตูและหน้าต่างครับ

  • หากมีมากเกินไป จนทำให้ภายในมีแสงจ้า จะทำให้คนในบ้านเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ ถึงจะมีโชคลาภเข้ามามาก แต่ก็จะออกไปมากเป็นเงาตามตัว 💸
  • ส่วนบ้านที่มืดครื้ม เป็นสภาพอุดตัน ทำให้เจ็บป่วย เงียบเหงา 🥱

และหากเกิดพลังหยินมากๆ (มืด+เย็น) มักเห็นวิญญาณโดยเฉพาะทิศ NE หรือ SW 👻

  • Jo@sinsae.com –