ความลับของฟ้าอยู่ในฝ่ามือ

✋ ความลับของฟ้าอยู่ในฝ่ามือ…

⭐ วิธีเดิน 9 เก้ายุค #ดาวตรง ที่ทำในตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ทุกตำราจะเหินดาวได้ตรงกันครับ

ต่างจาก #ดาวเอียง ที่บางสำนักไม่ได้ใช้
หรือมีวิธีการคำนวณที่แตกต่างกัน

  • Jo@sinsae.com –