วิธีควบคุมสมดุลเสน่ห์

เคล็ดวิชานี้! ไม่ค่อยมีใครมาแนะนำกันนะครับ

ผมเอามาแบ่งปันให้ไว้ สำหรับคนที่มีปัญหาจากพิษของแรงเสน่ห์ในตนเองมากเกินไป…

จนสร้างปัญหากับครอบครัว ชีวิตวุ่นวาย หรือเสียการเรียน

การลดพลังท้อฮวย ให้จัดดอกไม้ใส่แจกันสีเดียวกัน วางในห้องนอนตามมุมปีเกิดของตนเองครับ