การไหว้เสริมธาตุดวงชะตาให้แก่เด็ก

👶 การไหว้เสริมธาตุให้แก่เด็ก เพื่อให้ดวงชะตาแข็งแรง สุขภาพแข็งแรง ให้ตั้งบูชากลางแจ้งก่อนพระอาทิตย์ตกดิน โดยอุ้มเด็กมาไหว้ด้วยครับ

เด็กที่ดวงดิถีธาตุดิน เสริมด้วยธาตุไฟ เครื่องบวงสรวงที่ใช้ของสีแดง ไข่ไก่ชุบสีแดง สาคูแดง หรือของที่เป็นสามเหลี่ยม ไหว้หันหน้าไปทางทิศใต้

เด็กที่ดวงดิถีธาตุทอง ใช้เครื่องบวงสรวงสีเหลือง หรือของที่เป็นสี่เหลี่ยม ไหว้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

เด็กที่ดวงดิถีธาตุน้ำ เครื่องไหว้เป็นของสีขาว ของทรงกลม ไหว้หันหน้าไปทางทิศตะวันตก

เด็กที่ดวงดิถีธาตุไม้ ใช้ของไหว้ที่เป็นสีดำ เช่น ขนมงาดำใส่น้ำหวาน หรือสาคูที่มีน้ำมาก ไหว้หันหน้าไปทางทิศเหนือ

เด็กที่ดวงดิถีธาตุไฟ เครื่องบวงสรวงใช้เป็นของสีเขียว เช่น ขนมชั้นสีเขียว ไหว้หันหน้าไปทางทิศตะวันออก

รายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการนำเด็กทารกเข้าบ้านครับ
https://goo.gl/Y0O0LO