การไหว้เทพเสริมอาชีพ

🛐 การตั้งไหว้เทพเจ้า ถ้าจะให้ดีควรเป็นทิศที่เสริมดวงของเราโดยเฉพาะ และหากเป็นเทพส่งเสริมเรื่องอาชีพด้วย ก็จะเกิดผลดีมากยิ่งขึ้นครับ

🏭 งานเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
∙ เจ้าพ่อกวนอู

💎 กิจการด้านเครื่องโลหะสวยงาม
∙ เจ้าพ่อกวนอู
∙ เปาบุ้นจิ้น

🍜 ร้านอาหาร
∙ เทพเกี่ยวกับเรื่องเตา (เทพพลับพลึง) ลูกค้าจะติดใจรสชาติ

👗 ร้านขายเสื้อผ้า
∙ เจ้าแม่กวนอิม

🚗 ค้าขายรถยนต์
∙ เทพแห่งพาหนะ (เทพม้า)
∙ เสด็จพ่อ ร.5

📚 ร้านขายหนังสือ
∙ เทพแห่งบัณฑิต (บุ่นเชียง)

🗞 โรงพิมพ์ สำนักพิมพ์
∙ เทพแห่งบัณฑิต
∙ พระพิฆเนศ
∙ พระวิษณุ

。。。。。。

🏪 ร้านค้า เพื่อให้ค้าขายดี
∙ เสร็จพ่อ ร.5
∙ ฮก ลก ซิ่ว หรือ เทพเจ้าโชคลาภ

∙ พระพิฆเนศ
∙ พระนารายณ์ เหมาะกับสถานที่โอ่โถง เช่น ห้างสรรพสินค้า หรือ ตามโรงงาน

∙ พระศิวะ หรือ เจ้าแม่อุมาเทวี มีอำนาจบารมี ให้บูชาในสถานที่โอ่โถง
∙ นางกวัก เรียกลูกค้า (เป็นวิญญาณตนหนึ่ง)

∙ สัตว์มงคลประเภทเต่านำลาภผล
∙ นกคุ้ม เพื่อให้มีเสน่ห์

  • Jo@sinsae.com –