การไหว้ฟ้าดิน (ทีกง) หรือเทพเจ้ากลางแจ้ง

พืชมงคลปีนี้ตรงกับวันที่ 12 พฤษภาคม เป็นพระราชพิธีเก่ามาแต่โบราณ ที่เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรของชาติ

สำหรับชาวจีนก็มีความเชื่อเรื่องการไหว้เพื่อขอให้การเกษตรดี มีความอุดมสมบูรณ์เช่นเดียวกันครับ

ยุคสมัยก่อนยังไม่มีพิธีไหว้เจ้าเป็นขั้นตอน คนจีนโบราณจึงไหว้ฟ้าดิน (ทีกง) หรือเทพเจ้ากลางแจ้ง ให้ทำมาค้าขึ้น มีสุขภาพแข็งแรง และการเพาะปลูกดี

ของไหว้เหมือนการบูชาเทพชั้นสูง เช่น
– ผลไม้ 3-5 อย่าง
– ขนมหวาน เช่น สาคู บัวลอย ซาลาเปา
– น้ำชา เหล้าขาว เป็นต้น

ส่วนใหญ่จะไหว้กลางแจ้งหน้าบ้านในผืนดินของตน หรือตามศาลเจ้าก็ได้ครับ