การไหลของกระแสชี่ที่ดิน

☯ ลักษณะ #การไหลของกระแสชี่ที่ดิน (ฮวงจุ้ยบ้าน) มีธรรมชาติอย่างไร? ผมจะสรุปให้ฟังครับ

  1. สูง คือ ที่มา
  2. ต่ำ คือ ที่จากไป
  3. ช่วงยาวของสายน้ำ (ถนน) คือ ที่มา
  4. ช่วงสั้นของสายน้ำ (ถนน) คือ ที่จากไป
  5. โค้งเข้า คือ ที่มา
  6. โค้งออก คือ ที่จากไป

🐉 ในวิชาชัยภูมิ การเลือกที่ดินจึงนิยมมองหาทำเลท้องมังกร (โค้งคดเคี้ยว) หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ เพราะเป็นพื้นที่เก็บกัก นำมาซึ่งโชคลาภ และความเจริญรุ่งเรือง

สำหรับวิชาฮวงจุ้ยขั้นสูง จะใช้ทิศทางมาคำนวณตำแหน่งชี่ที่มาและจากไปว่าอยู่ในตำแหน่งมงคลของบ้านด้วยหรือไม่ครับ

  • Jo@sinsae.com –