การแบ่งยุคของสำนักหลงจือ

🏘 #ไม่มีอะไรถาวร ชุมชนหรือบ้านที่สร้างขึ้นมาในแต่ละช่วงเวลา (ยุคสมัย) มีความเจริญหรือเสื่อมถอยสลับกัน ตำราฮวงจุ้ยใช้วิธีการคำนวณอายุ ที่แพร่หลายมีดังนี้ครับ

สำนักหลงจือ แบ่ง 9 ยุค ยุคละ 20 ปี ปัจจุบัน คือ ยุค 8 พ.ศ. 2547 – 2567

สำนักไต้ซัมง่วน แบ่งเป็นยุคบนและยุคล่าง ในช่วงเวลานี้เราอยู่ในยุคล่าง พ.ศ. 2497 – 2587

สำนักหกสิบสี่ทิศ แบ่ง 9 ยุค ตามสัญลักษณ์โป๊ยข่วย ตอนนี้อยู่ในยุค 9 พ.ศ. 2560 – 2586

  • Jo@sinsae.com –