การแบ่งผังบ้าน

เรื่องการ #แบ่งผังบ้าน เพื่อใส่ดาว (9 ยุค) ลงในผัง
สำหรับวิเคราะห์ตำแหน่งพลังงานฮวงจุ้ย…

มีวิธีการหาพื้นที่กี่แบบ ผมจะสรุปให้ฟังครับ

  1. แบ่งจาก #จุดศูนย์กลาง บ้านหรือห้อง
  • สำหรับบุคคลทั่วไปหาได้ไม่ยาก ยกเว้นบ้านทรงแปลกๆ
  1. แบ่งจากตำแหน่ง #ประธาน (จุดสำคัญ)
  • เป็นวิธีที่ถ่ายทอดอยู่ในระบบสำนักฯ
  • รายละเอียดค่อนข้างมาก ต้องหาจุดประธานเป็น
  1. แบ่งจาก #พื้นที่ห้อง
  • การพิจารณาค่อนข้างยาก ต้องอาศัยประสบการณ์ครับ

หากต้องการลงรายละเอียดวิธีการแบ่ง คอมเมนต์แจ้งได้ ✍

ถ้าสมาชิกสนใจกันมาก ผมทยอยทำเนื้อหาโพสต์ไว้ให้ครับ

🛰 แอพองศาดาวเทียมและคำนวณพลังฮวงจุ้ย
http://sinsae.net/geocompass9stars 🖱

  • Jo@sinsae.com –