การเลือกชั้นในอาคาร

การเลือกชั้นในอาคาร โดยนำหลักเกณฑ์ธาตุนักษัตรปีเกิดเจ้าของมาคำนวณ เป็นวิธีที่ใช้ง่ายและสะดวก เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป

โดยชั้นล่างสุดถือว่าเป็นพื้นฐาน ให้เริ่มนับชั้นถัดไปเป็นชั้นที่ 1 ครับ

 • ปีชวด ชั้นที่เหมาะสม 1, 4, 6, 9
 • ปีฉลู ชั้นที่เหมาะสม 2, 5, 7, 10
 • ปีขาล ชั้นที่เหมาะสม 1, 3, 6, 8
 • ปีเถาะ ชั้นที่เหมาะสม 1, 3, 6, 8
 • ปีมะโรง ชั้นที่เหมาะสม 2, 5, 7, 10
 • ปีมะเส็ง ชั้นที่เหมาะสม 2, 3, 7, 8
 • ปีมะเมีย ชั้นที่เหมาะสม 2, 3, 7, 8
 • ปีมะแม ชั้นที่เหมาะสม 2, 5, 7, 10
 • ปีวอก ชั้นที่เหมาะสม 4, 5, 9, 10
 • ปีระกา ชั้นที่เหมาะสม 4, 5, 9, 10
 • ปีจอ ชั้นที่เหมาะสม 2, 5, 7, 10
 • ปีกุน ชั้นที่เหมาะสม 1, 4, 6, 9

เลขชั้นที่เกินขึ้นไปให้อยู่ที่ตัวเลขท้าย เช่น เลข 11 หมายถึง 1, เลข 16 หมายถึง 6 เป็นต้น

 • Jo@sinsae.com –