การหมุนเวียนของอากาศ

🎐 เอาความรู้เรื่องการหมุนเวียนของอากาศมาแบ่งปันครับ…

ฮวงจุ้ยมีข้อห้ามไม่ให้ประตูหน้าและประตูหลังบ้านอยู่ตรงกันเป็นเส้นตรง ทำให้เก็บพลังชี่ที่ดีไม่ได้ และส่งผลให้โชคลาภสูญหาย

สอดคล้องกับลักษณะของการถ่ายเทอากาศภายในอาคาร ซึ่งมีผลต่อสุขภาพของสมาชิกในบ้านครับ