การสะสมแต้มบุญ

🤔 ถาม #การสะสมแต้มบุญ (บาป) ต่างๆ จะถูกบันทึกเก็บไว้ที่ไหน❓

💬 ตอบ เก็บอยู่ในจิตใจครับ จิตเป็นนามธรรม ส่วนข้อมูลบุญบาปที่ผ่านเข้ามาก็เป็นนามธรรม “เมื่อนามธรรมเข้าไปอยู่ในนามธรรม จึงพ้นจากข้อจำกัดของพื้นที่”

(💿 พวกอุปกรณ์เก็บข้อมูลเมมโมรี่เป็นรูปธรรม จะมีข้อจำกัดเรื่องขนาด)

เมื่อจิตเป็นนามธรรม จึงไม่มีที่ตั้ง ไม่มีพื้นที่ เกิดตรงไหนดับตรงนั้น แต่ยังมีกาลเวลา คือ อดีต ปัจจุบัน อนาคต

ต่างจากนิพพาน ที่ไม่มีกาละ ไม่มีที่ตั้ง และไม่มีพื้นที่ครับ

∙ Jo@sinsae.com ∙