การวางโครงสีภายนอกบ้าน

☯ #การวางโครงสีภายนอกบ้าน ในทางฮวงจุ้ยจะยึดหลักแห่งความสมดุลมาใช้ดังนี้ครับ

“ฐานหรือขอบของบ้าน” ใช้ธาตุส่งเสริม “ผนังบ้าน”

“ผนังบ้าน” ใช้ธาตุส่งเสริม “ประตู หน้าต่าง”

“ประตู หน้าต่าง” ใช้ธาตุส่งเสริม “หลังคา”

“หลังคา” ใช้ธาตุส่งเสริม “ทางเดิน หรือ ไม่ใช้ก็ได้”

  • Jo@sinsae.com –