การวางพระบูชาเพื่อเสริมมงคลให้คนในบ้าน

🛐 การวางพระบูชาเพื่อเสริมสิริมงคลให้คนในบ้าน ตำแหน่งที่ตั้งควรดูพื้นที่ชั้นบนให้เหมาะสมด้วยครับ

“ไม่ควรเป็นทางเดินข้าม”, “ห้องน้ำ” หรือ “ใต้บันได” จะไม่เป็นมงคล

สำหรับ “คนมีคู่แล้วก็ไม่ควรอยู่ในห้องนอน” เป็นต้น

  • Jo@sinsae.com –