การวัดองศาแดดกรณีแสงไม่ส่องตัวอาคาร

🌤 หลังจากแนะนำเรื่องการวัดองศาแดด มีสมาชิกสอบถามถึงกรณีแสงไม่ส่องเข้าตัวอาคาร

เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน ผมจึงเก็บเคสตัวอย่างจากหน้างาน มาฝากเพื่อนๆ ทุกท่านครับ

🔎 ดูวิธีการวัดองศาเพื่อให้ได้ข้อมูลดีที่สุดมาทำงาน
https://goo.gl/VMLbah