การพิมพ์ข้อมูลในส่วนของวิเคราะห์ดวงและเกณฑ์ต่างๆ ของโปรแกรมดวงจีน (ซินแส ออฟฟิศ)

มีสมาชิกสอบถามเรื่อยๆ ถึงวิธีการพิมพ์ข้อมูลในส่วนของวิเคราะห์ดวงและเกณฑ์ต่างๆ ของโปรแกรมดวงจีน (ซินแส ออฟฟิศ)

ฟังก์ชั่น Print ผมทำไว้หลายปีแล้วตั้งแต่ออกรุ่นโปรใหม่ๆ แต่ส่วนมากไม่ค่อยทราบกัน ผมจึงได้จัดทำรายละเอียดขั้นตอนการใช้ตามรูปครับ