การพิจารณาใช้คน

🕵 การดู #โหงวเฮ้ง นั้นมีรายละเอียดมากมาย แต่ถ้าจะดูหน้าตาเพื่อเลือกใช้คนเบื้องต้น มีหลักการพิจารณาดังนี้ครับ

1⃣ เลือกใช้คนให้ดูที่จมูกก่อน 👃

 • #คนจมูกเล็ก ใช้ง่าย แต่ขาดความรับผิดชอบ
 • #คนจมูกโต ใช้ยาก แต่มีความรับผิดชอบ เหมาะที่จะเป็นผู้นำ จะใช้ได้ก็แสดงว่าเรามีฝีมือเหนือกว่าเขา หรือมีช่องทางให้เขาคิดได้ว่ามีผลประโยชน์บนความยุติธรรม
 • #คนจมูกคดงอ ระมัดระวังให้ดี ลักษณะไม่ซื่อตรง

2⃣ การเลือกนาย 🤝

 • #นายมีคุณธรรม หน้าอูมมีเนื้อ หน้าใหญ่ ให้คุณและโทษบนความถูกต้องเป็นหลัก
 • #นายที่มีอคติ หน้าแหลม จมูกแหลม คางเสี้ยมบางแหลมเล็ก
 • #นายผู้มักมากในทุกสิ่ง ตาเชื่อม มันวาว เป็นเงา (ลักษณะเจ้าชู้)

。。。。。。

💡 วิธีจัดคนของ #ขงเบ้ง เพื่อให้การทั้งปวงจึงลุล่วงได้

 • บุคคลผู้มีคุณธรรม กล้าหาญ ปกป้องบริวารดีแล้ว ให้เป็นผู้สำเร็จทัพหรือนายกอง
 • ถ้าแยกแยะชั่วดี มีสติปัญญาเลิศ ให้เป็นก๊กสือ หรือที่ปรึกษาผู้ใหญ่ในการรบ
 • คนชรา และเด็ก ให้เข้าครัวปรุงอาหาร
 • ตัวเตี้ย ให้ถือง้าว หอก หลาว
 • แข็งแรง สง่างาม ให้เชิญธงอาญาทัพ
 • มีวาทะในการเจรจา รู้ลักษณะชั่วดีทั้งปวง ให้เป็นผู้พูด เจรจาทูต
 • Jo@sinsae.com –