การบวชอยู่ที่บ้าน

🧘‍♂ #การบวชอยู่ที่บ้าน เป็น “เนกขัมมะบารมี” ให้ถือใจเป็นสำคัญ

🙏 หลวงพ่อฤาษีลิงดำ แนะนำวิธี #บวชจิต ด้วยการระงับนิวรณ์ ๕ ได้แก่ ความอยาก ความโกรธ ความเหงา ความฟุ้งซ่าน ความลังเลสงสัย

🙏 ท่านพุทธทาส สอนเรื่อง #บวชใจ ให้ยึดพละ 5 เป็นหลักปฏิบัติ จะทำให้จิตมีพลัง ได้แก่ มีศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา

🙏 หลวงปู่ดู่ ท่านกล่าวถึงการ #บวชใน ว่า คนไม่รู้ แต่ผีรู้ เทวดารู้

การบวชจิตถือเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่ง เวลาทำบุญ ทำความดี ให้นึกว่าตัวเองเป็นพระ (หญิงก็เป็นภิกษุณี) ทำบ่อยๆ จะได้ชินเป็นไปโดยอัตโนมัติ พระจะปรับออกมาข้างนอกเองครับ

บวชใจในเทศกาลกินเจ 2564 ตรงกับวันที่ 6 – 14 ตุลาคม รวมเป็นเวลา 9 วัน

。。。。。。

📿 คำภาวนา #ไตรสรณคมน์ มีความสำคัญมาตั้งแต่โบราณ คือ ในสมัยที่พระพุทธองค์มีพระชนม์ชีพอยู่ ได้มีพุทธานุภาพให้พระสาวกทำการบวชกุลบุตรได้ โดยการเปล่งวาจาระลึกถึงไตรสรณคมน์แล้วก็เป็นภิกษุได้อย่างสมบูรณ์

“พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ”

  • Jo@sinsae.com –