การทำใจยึดเหนี่ยวกับการภาวนาสั้นๆ

การทำจิตให้ยึดเหนี่ยวกับการภาวนาสั้นๆ ผูกกับอักขระรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระคาถา เพื่อรับพลังพุทธาคุณ ธรรมาคุณ สังฆคุณ ให้ได้ผลมีหลายวิธี ผมขอนำตัวอย่างที่ทำได้ง่ายมาฝาก 3 แบบครับ

  • Jo@sinsae.com –